ระบบฐานข้อมูลเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์

44,724

ประชากรอายุแรกเกิด - 5 ปี

เพิ่มเติม

27,385

ผู้เรียนปฐมวัย

เพิ่มเติม

18

อำเภอ

เพิ่มเติม

สถิติเด็กปฐมวัย | แยกรายอายุ

อายุ(ปี) ประชากร(คน) ผู้เรียน(คน) เข้าเรียน/พัฒนา
แรกเกิด 4,653 16 0.34 %
1 ปี 8,172 2 0.02 %
2 ปี 8,436 5,183 61.44 %
3 ปี 8,983 8,369 93.16 %
4 ปี 9,095 9,709 106.75 %
5 ปี 5,385 5,385 100.00 %
 * ข้อมูลปีการศึกษา 2564

สถิติเด็กปฐมวัย | ระดับอำเภอ

ชื่ออำเภอ ประชากร(คน) ผู้เรียน(คน) เข้าเรียน/พัฒนา
เมืองกาฬสินธุ์ 7,350 2,664 36.24 %
ยางตลาด 4,922 2,936 59.65 %
กุฉินารายณ์ 4,709 2,527 53.66 %
หนองกุงศรี 2,933 1,587 54.11 %
กมลาไสย 2,894 1,489 51.45 %
สมเด็จ 2,885 1,664 57.68 %
คำม่วง 2,399 1,361 56.73 %
ท่าคันโท 2,250 802 35.64 %
สหัสขันธ์ 1,998 1,061 53.10 %
นามน 1,924 1,034 53.74 %
ดอนจาน 1,565 785 50.16 %
นาคู 1,547 661 42.73 %
สามชัย 1,478 703 47.56 %
ห้วยผึ้ง 1,387 645 46.50 %
เขาวง 1,387 631 45.49 %
ห้วยเม็ก 1,261 1,013 80.33 %
ฆ้องชัย 1,064 474 44.55 %
ร่องคำ 771 301 39.04 %